070-688 89 21

Rörinspektion och slamsugning

Slam & Spolservice hjälper kunder runt om i hela Västra Götaland med slamsugning och besiktning av rör. Vi arbetar effektivt, noggrant och med omsorg. Vi levererar snygga och välgjorda resultat. Vi ingår i K Anderssongruppen.

Slamsugning

Vi utför slamsugning vid akuta insatser samt i förebyggande syfte. Vi slamsuger enskilda avlopp och på uppdrag av kommunen. Vi utför även tömning av tankar.

Spolservice

Vi spolar köksavlopp, golvbrunnar samt toastopp. Spolning görs ofta innan rörinspektion för att få ett bättre resultat.

Rörinspektion, rörbesiktning och rördokumentation

Vid misstanke om fel och brister i avloppsledningar gör man en rörinspektion. Vi inspekterar ledningarna invändigt med en videokamera för att kunna åtgärda problemet. Genom att göra en rörbesiktning kan man enkelt fastställa orsaken till problemet. Besiktningen dokumenteras alltid.

  • Slamsugning
  • Spolservice
  • Rörinspektion
  • Rörbesiktning
  • Rördokumentation